Strona głównaAktualności„I co czuje, i co żyje niech z nami sławi Maryję…”

Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe do naszej Kaplicy od 1 maja, codziennie o godz. 17.30.

Wśród wielu pięknych form chrześcijańskiej pobożności, które wpisały się w krajobraz naszej polskiej kultury, są uroczyste majówki, odprawiane w kościołach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach.
Nabożeństwa Majowe zaczęto odprawiać w XVII wieku, jako wyraz głębokiej wiary w fakt, że Maryja, Matka Chrystusa jest naszą Matką. Inicjatorem Nabożeństw Majowych był włoski jezuita, o. Mozzorali, który w rzymskim kolegium jezuitów szerzył praktykę poświęcenia miesiąca maja szczególnej czci Matki Chrystusa. Od maja 1814 roku zwyczaj odprawiania Nabożeństw Majowych rozpowszechnił się najpierw w Rzymie a następnie w całej chrześcijańskiej Europie.

Miesiąc maj, jako najpiękniejszy z miesięcy został wybrany na czczenie chwały Maryi, co jest wyrazem żywej wiary i miłości ludzi do Matki Bożej, pragnących poświęcić Jej to co najlepsze i najpiękniejsze.
Początkowo Nabożeństwa Maryjne odprawiano w kościołach, natomiast tradycja odprawiania Majówek poza świątynią powstała nieco później. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że nieraz daleko było do parafialnych świątyń, lub nie zawsze ludzie mogli oddalić się od domu. Zaczęto więc odprawiać Majówki przy przydrożnych krzyżach, lub specjalnie budowanych kapliczkach, na łonie pięknej majowej natury, co z czasem wrosło w nasza polską tradycję. Zmieniały się losy polskiego narodu, ale zwyczaj odprawiania Majówek nigdy nie zanikł. To religijne święto w przeszłości było się szkołą narodowego ducha kształtującą chrześcijańskie i obywatelskie postawy.

Nie zapominajmy o naszych pięknych polskich tradycjach-
chwalmy Najświętsza Panienkę codziennie w naszej kaplicy o godz. 17.30
„I co czuje, i co żyje niech z nami sławi Maryję…”

Komentowanie zamknięte.