10 IV 2014 — Przybycie relikwii św. Faustyny do naszej parafii

10 X 2013 — Wizytacja ks. Arcybiskupa Mieczysława Cisło

19 VIII 2012 — Wmurowanie kamienia węgielnego

24 VII 2012 — Pierwsza msza w murach budującego się kościoła

2-4 III 2008 — Rekolekcje Wielkopostne, podczas których gościliśmy w naszej parafii Relikwie Świętej Kingi przywiezione przez głoszącego naukę rekolekcyjną ks. Pawła Gredkę — studenta Teologii Duchowości na KUL-u.
Do Świąt Wielkanocnych Relikwie naszej patronki pozostały z nami

24 XII 2006 — Msza Święta z poświęceniem kaplicy. Poświęcenia dokonał Arcybiskup Metropolita Lubelski Józef Życiński, a w nocy pierwsza pasterka

23 VII 2006 — Pierwsza Msza Odpustowa w budowanej jeszcze kaplicy

3 X 2005 — Rozpoczęcie prac na placu budowy kaplicy

24 VII 2005 — Poświęcenie placu i krzyża przez Metropolitę Lubelskiego Arcybiskupa Józefa Życińskiego