Ks. Zbigniew Kiszowara

 Zbigniew Kiszowara – ksiądz proboszcz

Urodził się w Sawinie w 1963r. Szkołę średnią ukończył w Chełmie.
Po odbyciu studiów filozoficzno – teologicznych w Lublinie, uwieńczonych magisterium z teologii, przyjął święcenia kapłańskie w grudniu 1987r. Pracował w parafii Rejowiec i w Kolegiacie Zamojskim. Od 1992r. w parafii św. Jadwigi w Lublinie. W 1993r. rozpoczął studia specjalistyczne na wydziale teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczynając jednocześnie pracę w duszpasterstwie akademickim UMCS.
W 1996r. zakończył studia zdobywając tytuł licencjusza z zakresu homiletyki i rozpoczął pracę w nowo powstającej parafii św. Wojciecha w Lublinie.
Od 2002r. pracował w parafii Chrystusa Odkupiciela i NMP Matki Kościoła w Świdniku. W grudniu 2004r. otrzymał nominację na proboszcza nowo powstającej parafii św. Kingi w Świdniku.

ks. Łukasz Stasiewicz

Łukasz Stasiewicz – ksiądz wikariusz

Urodził się 01.03.1985r. w Lublinie. Maturę i tytuł technika uzyskał w Technikum Mechanicznym w Lublinie w 2005 roku. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w 2011 roku przyjął święcenia kapłańskie w Lubelskiej Katedrze. Po święceniach przez 5 lat pracował w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. 22 czerwca 2016r., decyzją księdza Arcybiskupa, został mianowany wikariuszem parafii Św. Kingi w Świdniku


Księża pracujący w parafii


ks. Krzysztof Lichota Krzysztof Lichota – ksiądz wikariusz w latach 2007-2016

Urodził się 27 grudnia 1976r.
Przyjął święcenia kapłańskie w czerwcu 2001r.
W latach 2007-2016 pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Kingi w Świdniku.