Parafia p.w. Św. Kingi w Świdniku
ul. Klonowa 16A
21-040 Świdnik
mail: parafiaswkinga@gmail.com

Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie w godzinach: 16:30 – 17:30

Ks. Zbigniew (proboszcz) tel. 817513936
Ks. Łukasz (wikariusz) tel. 817514910

Konto bankowe parafii:

Bank PKO S.A. I O w Świdniku 73 1240 2454 1111 0010 0485 3922