D E K R E T
utworzenia parafii pod wezwaniem św. Kingi w Świdniku
na terenie dekanatu Świdnik

Mając na uwadze reorganizację struktur administracyjnych Archidiecezji Lubelskiej usprawniającą działania duszpasterskie – na mocy kan. 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego – eryguję kanonicznie parafię pod wezwaniem św. Kingi w Świdniku, na terenie dekanatu Świdnik, przez wyłączenie terenu z parafii pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Świdniku i parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce.

Do nowej parafii będą należeć mieszkańcy ulic: Racławickiej (strona parzysta od skrzyżowania z ul.Ks.Hryniewicza do skrzyżowania z ul.Kusocińskiego), Krępieckiej (strona parzysta od granicy z gminą Mełgiew), Kalinowej, Głogowej, Wiśniowej, ul.Ks.Kan.J.Hryniewicza (strona nieparzysta od ul.Racławickiej do skrzyżowania z ul.Modrzewiową), Modrzewiowej (strona nieparzysta), Cisowej (od skrzyżowania z ul.Modrzewiową), Klonowej (od skrzyżowania z ul.Modrzewiową), Akacjowej, Grabowej, Jaworowej, Prostej (od skrzyżowania z ul.Wiejską), B.Malinowskiego, J.Kukuczki, J.Sidło, W.Rutkiewicz, B.Czecha, S.Marusarza, Olimpijczyków (od skrzyżowania z ul.Spokojną) wyłączonych z parafii pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Świdniku oraz ulic: J.Kusocińskiego (od skrzyżowania z ulicami Zapolskiej i Rubinową), B.Prusa, A.F.Modrzewskiego, J.A.Morsztyna, A.Asnyka, M.Konopnickiej, E.Orzeszkowej, G.Zapolskiej, S.Wyspiańskiego, J.U.Niemcewicza, W.Kadłubka, W.Reymonta, Turkusowej, Lazurowej i Rubinowej wyłączonych z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce.

Tekst niniejszego dekretu należy podać wiernym do wiadomości w parafiach pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Świdniku oraz pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce.

Duszpasterzowi i Wiernym nowej Parafii życzę obfitości Bożych darów w budowaniu materialnej świątyni i duchowej wspólnoty serc oraz udzielam pasterskiego błogosławieństwa.