wsp_krwi_chrystWspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną, stowarzyszeniem wiernych pod patronatem Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS). Pośród grup zaangażowanego laikatu Kościoła w Polsce — Wspólnota Krwi Chrystusa wyróżnia się wielką tradycją i głębokim charyzmatem. Oparta jest na przepisach Prawa Kanonicznego. Ma swoją organizację na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i miejscowym.
Powstała wokół działalności św. Kaspra Del Bufalo — Apostoła Przenajdroższej Krwi.
Pierwszy etap rozwoju Wspólnoty zaczyna się już na Golgocie, kiedy to według podania, jeden z żołnierzy rzymskich obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa zabrał ze sobą do domu relikwię Jego Krwi. Skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 roku ostatni właściciel przechowujący relikwię ofiarował Ją do pobliskiej bazyliki San Nicola in Carcere w Rzymie, gdzie wystawiono Ją na ołtarzu i otoczono czcią. Sto lat później kanonik Franciszek Albertini, wspomagany przez św. Kaspra Del Bufalo, powołuje do życia „Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa”. W 1815 roku papież Pius VII zatwierdza bractwo i podnosi do godności Arcybractwa. Dzięki misjonarzom Arcybractwo, pod nazwą „Pobożne Zjednoczenie Przenajdroższej Krwi” zostaje rozpowszechnione na całym świecie. Obecnie nosi nazwę „Wspólnota Krwi Chrystusa” (WKC).
W 1982 roku Wspólnota Krwi Chrystusa została przeniesiona także do Polski. Szczególny aspekt działania WKC, to formacja duchowa dla świeckich, prowadzenie grup modlitewnych i misyjnych, oraz działalność charytatywna przede wszystkim w swojej parafii i najbliższym otoczeniu. Formacja ta odbywa się w czasie rekolekcji i skupień w Domu Misyjnym, a także podczas spotkań w parafii i diecezji.

 

Wspólnota Krwi Chrystusa w naszej parafii liczy dziewięć osób. Istnieje od samego początku powstania parafii. Opiekunem Wspólnoty jest proboszcz ks. Zbigniew Kiszowara.
Członkowie Wspólnoty gromadzą się na modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego w każdą środę o godz. 18.30 – po Mszy Świętej wieczorowej.
Aby pogłębić miłość do Krwi Chrystusa i jedność z całym Kościołem — Wspólnota spotyka się w naszej parafii na Mszy Świętej w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00. Po Mszy Świętej adorujemy Najświętszy Sakrament. Podczas adoracji odmawiamy różaniec do Krwi Chrystusa i Litanię do Krwi Chrystusa.
Z radością informujemy, że 8 stycznia 2009 roku odbyła się w naszej parafii uroczystość Nawiedzenia Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi w Jej wizerunku.
Od tego czasu Matka Boża wędruje po domach członków naszej Wspólnoty i innych parafian, wypraszając wiele łask u Jezusa.